O nás

Přihlášení / registrace


Znáte Vlaštovky a Amazonky? Chtěli byste se přidat ke klubu čtenářů spisovatele, který je přivedl na svět?

Poslední aktualizace 7.1.2021

Knihy Arthura Ransoma

Soupis celoživotního díla Arthura Ransoma je úctyhodný. Na našich klubových stránkách je sice možné najít pokus o bibliografii AR, nicméně jsou tam i nepřesnosti a některá díla chybí vůbec. Na základě na konci uvedených zdrojů jsem se pokusil sestavit upřesněný přehled díla AR doplněný o adresy, na nichž jsou některé knihy dostupné.
Předmluvy a doslovy, které AR napsal ke knihám jiných autorů jsem do přehledu nezahrnul, tahle stránka Ransomovy tvorby by si patrně zasloužila další bádání.
Knihy jsou řazené podle data prvního anglického vydání. Tučně jsou uvedené knihy o Vlaštovkách, Amazonkách a jejích přátelích. Pokud v českém překladu knížka vyšla v nakladatelství Hokr pod jiným názvem než na jaký jsme dnes zvyklí, je starší název uvedený v závorkách.

The ABC of Physical Culture 1904
Knížka o „zdravém životním stylu“

The Souls of the Streets 1904
Sbírka osmi krátkých esejí
Dostupné na internetu na adrese https://archive.org/details/soulsofstreetsot00ransuoft
cit. 10. 10. 2019

The Stone Lady 1905
Sbírka deseti krátkých esejí a dvou povídek

The Child's Book of the Seasons 1906
Knížka pro děti popisující proměny přírody v ročních obdobích
Dostupné na internetu na adrese http://www.gutenberg.org/ebooks/40448
cit. 10. 10. 2019

Pond and Stream 1906
Další přírodovědná knížka pro děti popisující život v rybnících a potocích.
Dostupné na internetu na adrese http://www.gutenberg.org/ebooks/40447
cit. 10. 10. 2019

The Things in Our Garden 1906
Třetí (z původně zamýšlené šestidílné) přírodovědné série knih pro děti, tentokrát zaměřená na život v zahradě.
Dostupné na internetu na adrese http://www.allthingsransome.net/literary/naturebooks/Things%20In%20Our%20Garden.pdf
cit. 10. 10. 2019

Highways and Byways in Fairyland 1906
Sedm povídek pro děti

Bohemia in London 1907
Kniha o životě londýnské bohémy dříve a v současnosti (rozuměj v současnosti AR)
Dostupné na internetu na adrese https://archive.org/details/bohemiainlondon00ransgoog
cit. 11. 10. 2019

A History of Story-telling 1909
Kniha se zabývá historickými změnami ve vypravěčském stylu povídkářů
Dostupné na internetu na adrese https://archive.org/details/historyofstoryte00ransuoft/page/n10
cit. 10. 10. 2019

The Little People of the Wood 1909
Povídka o chlapci, který poznává zvířecí obyvatele lesa

Edgar Allan Poe 1910
Studie o slavném autorovi
Dostupné na internetu na adrese https://archive.org/details/edgarallencrit00ransrich
cit. 10. 10. 2019

The Imp and the Elf and the Ogre 1910
Souborné vydání knížek „Child's Book of the Seasons“, Pond and Stream“ a „Things in Our Garden“ v jednom svazku

The Hoofmarks of the Fawn 1911
Sbírka povídek
Dostupné na internetu na adrese https://archive.org/details/hoofmarksoffaun00rans
cit. 10. 10. 2019

Oscar Wilde: a Critical Study 1912
Studie o Oscaru Wildeovi, která vyvolala soudní proces
Dostupné na internetu na adrese http://www.gutenberg.org/ebooks/36017
cit. 10. 10. 2019

Portraits and Speculations 1913
Sbírka jedenácti esejí
Dostupné na internetu na adrese https://archive.org/details/portraitsspecula00ransiala
cit. 10. 10.2019

The Elixir of Life 1915
Romantický román zasazený do 18. století

Old Peter’s Russian Tales 1916
Sbírka dvaadvaceti ruských pohádek převyprávěných pro britské čtenáře
Dostupné na internetu na adrese https://archive.org/details/oldpetersrussian00rans
cit. 11. 10. 2019

On Behalf of Russia 1918
V zájmu Ruska – otevřený dopis Americe
Dostupné na internetu na adrese https://archive.org/details/radekransomeonru00ransuoft/page/n2
cit. 11. 10. 2019
Tahle publikace kupodivu vyšla i česky. Nevyšla u nás (tedy v Česku), ale v Chicagu péčí jakéhosi českého dělnického spolku. Nicméně i tak je podle mého bádání dostupná v Národní knihovně (snad dokonce ve dvou výtiscích). Hrabání se v zastrčených fondech Národní knihovny je pro mě dost náročné (časově i geograficky), takže by to bylo vhodné téma pro některého Pražáka, nejlépe pro někoho, kdo už v Národní knihovně po něčem pátral či pátrá.

Six Weeks in Russia in 1919 1919
Část historie ruské revoluce, kterou AR nikdy nedokončil
Dostupné na internetu na adrese https://archive.org/details/sixweeksinrussia00ransuoft
cit. 10. 10. 2019

Aladdin and His Wonderful Lamp 1919
Veršovaná verze známé pohádky o Aladinovi a kouzelné lampě
Dostupné na internetu na adrese https://archive.org/details/aladdinhiswonder00ransiala
cit. 11. 10. 2019

The Soldier and Death 1920
Další převyprávěná ruská pohádka
Dostupné na internetu na adrese https://archive.org/details/soldieranddeath00ransgoog
cit. 10. 10. 19

Crisis in Russia 1921
Kniha o ekonomické krizi v Rusku
Dostupné na internetu na adrese http://www.gutenberg.org/ebooks/1326
cit. 11. 10. 2019

Racundra's First Cruise 1923
O stavbě a panenské plavbě první Ransomovy námořní jachty

The Chinese Puzle 1927
Knižní vydání zpráv a novinových článků z Číny

Rod and Line 1929
Padesát esejí o rybaření původně publikovaných v Manchester Guardian

Swallows and Amazons 1930
Boj o ostrov

Swallowdale 1931
Trosečníci z Vlaštovky

Peter Duck 1932
Petr Kachna (Prázdniny na moři)

Winter Holiday 1933
Zamrzlá loď kapitána Flinta

Coot Club 1934
Klub Lysek (Potopená loď)

Pigeon Post 1936
Holubí pošta

We Didn't Mean to Go to Sea 1937
Nechtěli jsme na moře (Nechtěli jsme jet na moře)

Secret Water 1939
Záhadné vody (Tábor u tajemného moře)

The Big Six 1940
Velká šestka

Missee Lee 1941
Slečna Lee

The Picts and the Martyrs 1943
Piktové a mučedníci

Great Northern? 1947
Velká severní?

Fishing 1955
Bibliografie asi devadesáti knih o rybaření

Mainly About Fishing 1959
Dvacet esejí o rybaření
Posmrtně vydané

The Autobiography of Arthur Ransome 1976
Autobiografie od r. 1884 do r. 1932

The War of the Birds and the Beasts & Other Russian Stories 1984
Sbírka pohádek

Coots in the North and Other Stories 1988
Nedokončené Lysky na severu a další povídky

The Blue Treacle 1993
Alegorická pohádka, kterou AR napsal pro svou dceru Tabithu

Illustrating Arthur Ransome 1994
Souborné vydání ilustrací AR k sérii o VaA, navíc ukázky ilustrací dalších výtvarníků

Arthur Ransome on Fishing 1994
Padesát sedm rybářských esejí a několik dalších prací o rybaření z pera AR

Ransome at Sea 1995
Ukázky z lodních deníků jachet, které AR vlastnil

The Swallows and The Amazons 1997
První náčrt Boje o ostrov

Signalling from Mars 1997
Výběr z dopisů, které AR napsal mezi roky 1914 a 1964

Aladdin and His Lamp 1997
Úprava pohádky o Aladinovi vydané r. 1919 pro scénické provedení napsaná pro dívčí školu ve Withingstonu.

Ransome the Artist 1998
Kniha obsahuje náčrty AR pro ilustrace knih o VaA i další, kreslené pro zábavu

Ransome on Blue Water Sailing 1999
Úvody k sedmi knihám s jachtařskou tématikou z pera AR a třicet osm recenzí k „námořním“ knihám

Racundra's Third Cruise 2002
Popis třetí a poslední cesty „Racundry“ po Dvině

Before Peak in Darien 2008
Ukázky z díla AR, které vytvořil před „obdobím VaA“

Fair Cops and Glowworms 2011
Výběr více než sedmdesáti rybářských esejí AR publikovaných v novinách i výběr ze starších knih

Robert Luis Stevenson 2011
Vydání (patrně nedokončené) literární studie o autorovi Ostrova pokladů a dalších, dodnes populárních, knih.


Série knih o Vlaštovkách, Amazonkách a jejich přátelích je v angličtině (včetně autorových ilustrací dostupná na adrese
https://www.fadedpage.com/csearch.php?author=Ransome%2C%20Arthur
(cit. 10. 10. 2019).
Jde o kanadské stránky a v Kanadě je ochrana autorských práv kratší, pouze padesát let od úmrtí autora.


Zdroje:
https://arthur-ransome-trust.org.uk/discover-ransome/
citováno 30. 1. 2019
https://archive.org/search.php?query=%28%28subject%3A%22Ransome%2C+Arthur+Michell%22 +OR+subject%3A%22Ransome%2C+Arthur+M.%22+OR+subject%3A%22Ransome%2C+A. +M.%22+OR+subject%3A%22Arthur+Michell+Ransome%22+OR+subject%3A%22Arthur +M.+Ransome%22+OR+subject%3A%22A.+M.+Ransome%22+OR+creator%3A%22Arthur +Michell+Ransome%22+OR+creator%3A%22Arthur+M.+Ransome%22+OR+creator%3A%22A. +M.+Ransome%22+OR+creator%3A%22A.+Michell+Ransome%22+OR+creator%3A%22Ransome%2C +Arthur+Michell%22+OR+creator%3A%22Ransome%2C+Arthur+M.%22+OR+creator%3A%22Ransome%2C +A.+M.%22+OR+creator%3A%22Ransome%2C+A.+Michell%22+OR+title%3A%22Arthur +Michell+Ransome%22+OR+title%3A%22Arthur+M.+Ransome%22+OR+title%3A%22A. +M.+Ransome%22+OR+description%3A%22Arthur+Michell+Ransome%22 +OR+description%3A%22Arthur+M.+Ransome%22 +OR+description%3A%22A.+M.+Ransome%22 +OR+description%3A%22Ransome%2C+Arthur+Michell%22 +OR+description%3A%22Ransome%2C+Arthur+M.%22%29+OR+%28%221884-1967%22 +AND+Ransome%29%29+AND+%28-mediatype%3Asoftware%29&page=2 Cit. 11. 10. 2019
https://en.wikipedia.org/wiki/Arthur_Ransome

cit. 11. 10. 2019

Doufám, že tato bibliografie poslouží dalším badatelům.
Užitečné patrně budou odkazy na on line zdroje, které mohou upřesnit představu o díle i názorech Arthura Ransoma. Jejich prostudování a zhodnocení není v silách jednoho člověka, takže to můžete chápat i jako výzvu.

čfk