O nás

Přihlášení / registraceStažení návodu na přihlášení
Znáte Vlaštovky a Amazonky? Chtěli byste se přidat ke klubu čtenářů spisovatele, který je přivedl na svět?

TARS - The Arthur Ransome Society - Společnost Arthura Ransoma

Byla založena v červnu 1990. Za své sídlo si společnost zvolila Abbot Hall Museum of Lakeland Life (muzeum života v jezerním kraji) v Kendalu. V tomto muzeu je shromážděna celá řada památek na AR a součástí stálé expozice je i rekonstrukce jeho pracovny. Společnost má členy nejen ve Velké Británii, ale i v Austrálii, Kanadě, na Novém Zélandu i jinde po celém světě asi ve třiceti státech. I KČAR je kolektivním členem TARSu a díky tomu máme podrobnější zprávy o tom, co se mezi členy po celém světě děje. Členové se zabývají literárním bádáním, ale také spoustou dalších aktivit, které těsně nebo i dost volně souvisejí s životem a dílem Arthura Ransoma. Pořádají různá setkání, vydávají časopisy a další publikace a pečují o předlohu románového Skaraba – Ransomovu plachetnici Coch-y-bonddhu, která je vlastnictví TARSu.

Bohaté stránky společnosti najdete na adrese: https://arthur-ransome.org/

ARC - The Arthur Ransome Club (of Japan)

Ačkoli to bude patrně pro mnohé překvapením, nejstarší klub ctitelů knížek Arthura Ransoma nevznikl ve Velké Británii, ale v Japonsku. Založený byl roku 1987 v Tokyu a sdružuje kolem stovky členů. Klub vydává svůj časopis nazvaný „1929“ (podle letopočtu, kdy začínají dobrodružství Vlaštovek a Amazonek). Členové se scházejí každý měsíc v Tokyu, příležitostně i v několika jiných městech. „Velká setkání“ pořádá klub 1x za dva roky. K aktivitám patří ransomovská bádání, překládání dosud nepublikovaných prací AR, táboření, pozorování ptáků, bruslení, jachting atd. Pokud je nám známo, kompletní řada příběhů Vlaštovek, Amazonek a jejich přátel byla přeložena pouze do češtiny a japonštiny.

Více se můžete dozvědět na adrese: http://www.asahi-net.or.jp/~vn2s-sno/arcee.html